Terug naar het overzicht
Pub
IA Mode

Lees meer over dit artikel met ChatGPT.

Begrepen
04

Future ways
of working

Herman Konings

Leestijd 6'00

1) Taken by surprise: Men zegt dat politiek altijd te laat op iets reageert, maar ook de ‘commercie’ doet dat. Tools als DeepL geven nu soms al verbluffende resultaten. Voor kennis en diensten zijn AI-modellen relevant, denken dat ‘het mijn tijd wel zal duren’ is er deze keer niet bij: de tijd tussen introductie en mainstreamaanvaarding was voor ChatGPT héél kort. Op korte tijd konden mensen deze tool gebruiken… en misbruiken.

2) Be Positive: Gebruik AI-modellen als ‘primer’, als aanjager of sleeptouw, als een loods die je op weg helpt. Maak gebruik van lineaire verbindingen om vervolgens écht creatief te zijn. Sommige dingen kan je niet verklaren. Daar ligt misschien je kracht. Ben je bang van algoritmes, geloof dan in de geest, die creatiever kan zijn dan eender welk algoritme. AI kan reproduceren en zelfs vernieuwen, wij moeten er een laag bovenop leggen.

3) Gigantische investeringen: De markt op basis van AI-modellen zal aanzetten tot gigantische investeringen. Denk daarbij ook aan toepassingen voor ‘disabled markets’. Eén op de vijf internetgebruikers heeft een probleem: met het zicht, met het gehoor etc.. Bedrijven zullen het gebruiksgemak verhogen door AI-modellen te integreren. Al moet je vooraf weten wat je gaat doen. Volgens een recente bevragen (voor de lancering van ChatGPT) wil 90% van de ondervraagde bedrijven significant investeren in het metaversum “omdat de concurrentie het doet”. Dat is niet voldoende als motivering.

4) 0-1-2-3: Intuïtieve technologie moet aan de 0-1-2-3-regel beantwoorden. 0 staat voor handleiding, 1 voor de toegangsknop, 2 voor de functie- of keuzemogelijkheden en 3 voor het aantal seconden voor het antwoord op je vraag. AI-modellen als ChatGPT openen die deur, we staan aan de vooravond van dit soort intuïtieve technologie. Een voorbeeld? TL;DR staat in jongerentaal voor ‘too long; didn’t read’. Tekstbots kunnen een feed genereren voor de ongelezen e-mails, waarbij je de samenvatting van e-mails te lezen krijgt.

5) Het heden krimpt: De doorgedreven digitalisering verplicht ons om ‘mee’ te zijn. Wat ‘toekomst’ lijkt te zijn, is nu al aanwezig in het heden. Maar dat creëert kansen voor opleidingen als ict en stem. Voor iedereen: het percentage vrouwelijke studenten in die richtingen is de afgelopen jaren sterk gestegen.

6) Collateral damage: Freelancers die teksten vertalen, redacteurs die teksten samenvatten, grafici die beelden maken: sommige taken komen in gevaar. Voor beta-wetenschappers duiken er eveneens gevaren op. AI-modellen kunnen snelle winst opleveren, maar er duiken discussies over bijvoorbeeld auteursrechten op. AI is moeilijk te programmeren op het vlak van een begrip als empathie, wat bijvoorbeeld voor hospitality management belangrijk is, hoewel ook in die sector AI oprukt. Analyses, ook van grote consultancybedrijven, over het aantal bedreigde jobs liggen ver uiteen. Dus: we weten het niet. Er zullen jobs bedreigd worden, er komen kansen voor nieuwe jobs. Opgelet: je moet de mensen vinden en opleiden die deze nieuwe jobs zullen doen.

7) FUD: De consument wordt helemaal meegezogen in het verhaal. Dat kan FUD veroorzaken: fear, uncertainty & doubt. Twijfels over de toekomst kan mensen nog verder leiden en een echte angst voor technologie doen ontstaan. De grote aandacht vanuit media voor die technologie – van onschuldige tools als vertaal- en teksttools tot ‘slaughterbots’ die heel gericht mensen kan doden kan dat gevoelen nog versterken. En ook: we hebben met z’n allen de voordelen van e-commerce ontdekt. Maar stilaan zien we ook de keerzijde ervan: grootverdieners willen hun rijkdom niet per se delen met de rest van de mensheid.

8) Tegenbeweging: Elks nieuwe evolutie kent een tegenbeweging. De afhankelijkheid van AI-modellen kan het vermogen om onafhankelijk te denken, om te schrijven en om te synthetiseren aantasten. Dat biedt ruimte voor techno-loze kampen, waar men leert communiceren en teksten maken zonder gebruik te kunnen maken van technologie.

9) Resonantie: Resonantie is een begrip van de Duitse socioloog Hartmut Rosa. Na crisismomenten kan een vorm van resonantie of weerklank optreden, waarbij je de kick krijgt om het ‘anders’ te gaan doen. Covid leverde ons ‘veerkracht’ op, maar ook resonantie. Resonantie is een ‘ontmoeting’ die ons verandert en ons als mens doet groeien. Na al die virtuele vergaderingen beseffen we bijvoorbeeld dat live vergaderen de vijf zintuigen in werking zet.

10) Rewilding Generation Alpha?: Wie nu geboren wordt, kan bij wijze van spreken eerder swipen dan grijpen. Laat die kinderen in aanraking komen met analoge dingen (en emoties), om bepaalde vaardigheden niet te doen verdwijnen. ‘Is it time to rewilding the way we think and act?’ vroeg een BBC-documentaire zich af. En dan gaat het om een authentieke manier van leven en denken, als tegenreactie in een wereld die steeds digitaler wordt.